Maria skola och lägre elementarläroverk

1709-1879SE/SSA/0290

Skolan var ursprungligen en pojkskola som bildades 1654.  År 1879 sammanslogs den med Stockholms gymnasiums södra avdelning till Södra Latin. Arkivets äldsta handlingar utgörs av inskrivningsliggare 1709-1820 (serie D 2a). Elevmatriklar (D 1b) och examenskataloger (D 1a) finns bevarade åren 1820-1879.

Uppdaterad