Matteus folkskola

SE/SSA/0789: 1888-1982

Matteus skola i hörnet Norrtullsgatan/Vanadisvägen uppfördes 1899-1901 efter ritningar av ”skolhusarkitekten” Georg A. Nilsson och öppnades 8/1 1902. Till det yttre ser skolan likadan ut idag med tänkespråk som bårder högst upp på fasaderna. Först kallades skolan Adolf Fredriks norra folkskola, men efter att Matteus församling hade bildats 1906 fick den namnet Matteus folkskola. Fr.o.m. samma år bildade skolan ett eget överlärardistrikt, tiden 1946-1955 gemensamt distrikt med Gustav Vasa, sedan återigen ett eget distrikt (rektorsområde) 1955-1991.

I serien betygskataloger 1901-1979 (serie D 3) saknas helt tiden 1911/12-1955/56 som av misstag har gallrats av skolan. Även andra handlingar som borde ha funnits kan ha gått samma väg. Arkivets äldsta handling är en inventarieförteckning påbörjad 1888 märkt ”Adolf Fredriks församlings folkskola”. I arkivet förekommer även en del fotografier 1902-1982.

Uppdaterad