Midsommarkransens folkskola/överlärardistrikt

(1905-) 1915-1962SE/SSA/0790

Liljeholmens överlärardistrikt (Liljeholmsdistriktet), bildat 1913, bytte namn till Midsommarkransen höstterminen 1935. Midsommarkransens folkskola på Södertäljevägen uppfördes efter ritningar av Georg A. Nilsson 1914-1915 och togs i bruk h.t. 1915. Vid den tiden bestod skolan av 13 klassrum för ca 450 barn och ett klassrum för en friluftsskola för tuberkulossjuka barn. Distriktet upphörde efter v.t. 1962.

Arkivet består av Midsommarkransens folkskola 1915-1962, Liljeholmens folkskola 1913-1932, Årsta gamla folkskola 1913-1955 och Solberga gamla folkskola 1951/52. I arkivet återfinns även inskrivningsböcker 1905-1962 som påbörjades under Brännkyrka skoldistrikts tid (se/ssa/0790). Arkitekt Nilssons ritningar se NS 75 i Stockholms stadsarkivs kart- och ritningsarkiv.

Uppdaterad