Nationaltemplarorden (NTO)

1882-1974SE/SSA/0830I-II

Nationaltemplarorden (NTO) bildades 1922 genom en sammanslagning av Templarorden (TO) och National-Goodtemplarorden (NGTO). Templarorden hade stiftats i USA år 1883 och överförts till Sverige följande år. National-Goodtemplarorden bildades 1888 genom en utbrytning av Goodtemplarorden (IOGT). I IOGT-NTO:s omfattande arkiv ingår handlingar från ett stort antal nykterhetsloger och tempel i Stockholm. En revison av arkiven och dess arkivförteckningar pågår för närvarande (2012).

Uppdaterad