Nikolai församlings barnkrubba (Stiftelsen Nikolaigården)

SE/SSA/2127

1877-1987

Den första barnkrubban i Storkyrkoförsamlingen startade sin verksamhet på Kindstugatan år 1872. Senare var adressen Själagårdsgatan 6 och Trångsund 4. År 1901 flyttade barnkrubban till Skomakargatan 30 och där har sedan dess bedrivits barnomsorg.

Enligt de första stadgarna mottog barnkrubban fattiga barn från 18 månader till dess de blev skolpliktiga. Skälet till att ett barn fick plats på barnkrubban kunde vara att modern var sjuk eller förhindrad att ta hand om barnet medan hon arbetade.

Nikolai församlings barnkrubba ingår i arkivet Stiftelsen Nikolaigården. Barnkrubbans ligare över barnen omfattar endast åren 1910-1932 (serie D I).

Uppdaterad