Nikolai kateketskola

SE/SSA/2111

1804-1888

Samfundet Pro fide et Christianismo inrättade i samarbete med Stockholms konsistorium kateketskolor i syfte att förbättra folks kristendomskunskaper som ansågs otillräckliga. 1784 öppnades tre kateketskolor: en i Gamla stan, Nikolai kateketskola, en på Norrmalm och en på Södermalm. Skolformen upphörde under 1880-talet.

1801 tillkom ytterligare två skolor. Skolorna var kostnadsfria och främst till för äldre barn som arbetade och vuxna som behövde lära sig läsa. I undervisningen användes Luthers lilla katekes.

Kateketskolans handlingar har överflyttats från Storkyrkoförsamlingens arkiv (se/ssa/0016) till Storkyrkoförsamlingens skolråd (se/ssa/2111), serie D 1. Kateketskolans handlingar består av elevförteckning 1804, journaler med betygs- och närvarouppgifter 1858-1888 samt examenskataloger v.t. 1885-v.t. 1887.

Uppdaterad