Norra frivilliga arbetshuset

SE/SSA/0081A

Jakob och Johannes gemensamma församling lät uppföra ett arbetshus vid Johannesplan i kvarteret Johannes Mindre 13-14 (då 10). Arbetshuset öppnades den 1 november 1797 och var i första hand till för den egna församlingens fattiga som var så pass arbetsföra att de inte var i behov av allmosor eller annan fattighjälp. Här sysselsattes arbetslösa, främst kvinnor, med olika slags handarbeten som sedan såldes och gav en liten förtjänst till arbetarna.

En ny byggnad uppfördes 1820 vid nuvarande Malmskillnadsgatan 62 i samma kvarter intill den gamla. Arbetshusets direktion övertog 1831 förvaltningen av Pauliska donationsfonden och Pauliska huset i Gamla stan vilket kraftigt förbättrade dess ekonomi (se se/ssa/0081B). Norra frivilliga arbetshusets byggnad revs 1898 då tomten köptes av Stockholms stad för att utöka Johannes brandstations lokaler.

För information om Norra frivilliga arbetshusets och Pauliska donationsfondens fortsatta verksamhet se ”Stiftelsen Norra frivilliga arbetshuset – En 200-årskrönika 1797-1997”, av Lars Wikström, finns i Stockholms stadsarkivs bibliotek.

Norra frivilliga arbetshusets arkiv omfattar 4,6 hm och består till större delen av räkenskaper, men t.ex. också av protokoll 1796-1895 (A 1A), handlingar angående tillverkning och försäljning 1840-1897 (F 1:3), fastighetshandlingar 1826-1885 (F 3:2). Arkivets yngsta handlingar utgörs av kontraböcker 1829-1898 (G 3B).

Uppdaterad