Nykterhetsnämnden

SE/SSA/1348

1916-1974

Den 19 juni 1916 beslöt Stockholms stadsfullmäktige att nykterhetsvårdsfrågor skulle handläggas av en särskild nämnd, Stockholms stads nykterhetsnämnd. Nämnden upphörde 1974 då socialtjänsten i Stockholm omorganiserades. Utförlig historik och beskrivning av arkivet finns i inledning till arkivförteckning nr 1348. Sekretess enligt SekrL 7:4 gäller för vissa handlingar, exempelvis nykterhetsvårdsakter avslutade före 1975 (serie F 2) och läkarjournaler för personer födda 1894-1946 (serie F 6)

Uppdaterad