Polikliniken på Södermalm

1871-1897

SE/SSA/1122F

Polikliniken på Folkungagatan 69 var verksam 1886-1954. Arkivet består av 5 volymer innehållande namnregister, diagnoser och journaler 1871-1897. Troligen förekommer även handlingar rörande polikliniken i Hälsovårdsnämndens arkiv (se/ssa/561A) och Sjukvårdsdirektionens arkiv (se/ssa/0094).

Uppdaterad