Politi-och brandkommissionen

1722-1776

SE/SSA/0123

Kungliga politi- och brandkommissionen konstituerades den 6 maj 1724 för att se över vissa förslag till politi- och brandordning för Stockholm. Politi- och brandkommissionen upphörde 1777. Arkivet tiden 1722-1776 innehåller bl.a. förteckning över dömda personer 1723-1725 (ingår i A:1) och handlingar rörande politi- (polis-) och brandväsendet 1723-1773 (F I).

Verksamheten har skildrats i Stockholms monografiserie: "Kungliga politi- och brandkommissionen - studier rörande Stockholms stads politiväsen under 1700-talet" av Nils Westin och "Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet - studier kring den offentliga fattigvården under frihetstiden" av Ulla Johanson.

Uppdaterad