Politikollegiet

1673-1821

SE/SSA/0146

Politikollegiet inrättades 1672 och övertog dels vissa förmyndarskapsärenden från Förmyndarkammaren, dels Justitiekollegiets ärenden rörande kyrkor, skolor, hospital, brandväsende, fattigvård och polis. Då uppgifterna blev alltför krävande för det nya kollegiet återfördes alla ärenden utom översynen av hospitalen till Justitiekollegiet efter bara ett par år. Dessutom fick Politikollegiet nu också hand om inspektionen av renhållningsväsendet.

År 1822 sammanslogs Politikollegiet med Byggnings- och ämbetskollegiet till Politi-, byggnings- och ämbetskollegiet (se/ssa/0124). Till detta kollegium fördes även Hallrättens uppgifter när den upphörde 1846. År 1850 sammanslogs slutligen kollegiet med Handelskollegiet och benämndes härefter Handels- och ekonomikollegiet (se/ssa/0033). Kollegieorganisationen upphörde 1880.

Politikollegiets arkiv, 1673-1821, innehåller exempelvis protokoll 1673-1821 (A I), rulla över tornväktare ca 1800-1816 (D Ve), handlingar rörande brandväsendet 1730-1819 (F IIe) och handlingar rörande renhållning 1780-1821 (F III).

Uppdaterad