Privata högre lärarseminariet/Oskarskolan

1900-1939

SE/SSA/0295

Realskolan för flickor tillkom 1899 och uppgick 1/7 1938 i Lyceum för flickor (se/ssa/0924). Skolan, kallad Oskarsskolan från h.t.1904, var övningsskola för elever vid Privata högre lärarinneseminariet (1899-1931), stiftad av bland andra Sofi Andersson som också var rektor (föreståndarinna) för båda skolorna. Skolornas adress var först Nybrogatan 13, fr.o.m. 1905 Riddargatan 23.

Oskarsskolan var en 8-klassig flickskola från 1910 då den också bytte namn till Oskars högre flickskola. De båda skolorna bildar ett gemensamt arkiv som mest innehåller seminariets handlingar. Från Oskarskolan finns bl.a. betygskataloger 1900-1939 och ett fotografialbum 1934-1939.

Uppdaterad