Privilegiebrevsamlingen

1423-1654

SE/SSA/0125

Stockholms stadsarkivs privilegiebrevsamling består av stadens brev. Det äldsta är Erik av Pommerns brev rörande olaga köpenskap den 12 juli 1423, ett annat exempel är drottning Kristinas abdikationsbrev, maj 1654.

Uppdaterad