Rosenhane, Schering

1652-1663

SE/SSA/ofortecknat

Schering Rosenhane (1609-1663) var ambassadör, riksråd och överståthållare. Arkivet utgörs av en inbunden volym med titeln "Överståthållarens Schering Rosenhanes relation om Stockholms slotts och stads tillstånd intill år 1663". I volymen finns bl.a. anteckningar om överståthållarämbetets uppgifter, förteckning över borgerskapet i staden, ordningsstadgar och taxor för olika ämbeten.

Uppdaterad