Sabbatsbergs sjukhus

1879-1970

SE/SSA/0252A-SE/SSA/0252C

Stadsfullmäktige beslöt den 2 augusti 1869 att ett nytt sjukhus skulle förläggas till Sabbatsbergsområdet. En arkitekttävling utlystes året därpå, men först i december 1872 beslöt Stadsfullmäktige att Sabbatsbergs sjukhus skulle uppföras enligt arkitekt Ernst Jacobssons vinnande förslag.

Tryck med Sabbatsbergs sjukhus, 1881. I förgrunden sjukhuset och i bakgrunden syns Gustav Vasa kyrka , fabriksskorstenas och v

Byggnadsarbetet inleddes 1876 och i januari 1879 kunde de första patienterna skrivas in. Den 1 januari 1971 överfördes förvaltningen av stadens sjukhus från Stockholms kommun till Stockholms läns landsting. Landstingsarkivet förvarar Sabbatsbergs sjukhus administrativa handlingar (protokoll, korrespondens m.m.) fr.o.m. 1971 och enligt ett avtal mellan Landstingsarkivet och Stockholms stadsarkiv sjukhusets medicinska handlingar (patientjournaler) fr.o.m. ca 1949.

Situationsplan över sjukhuset från ca 1910. På planen anges bl.a. byggnadernas användning; enskilda sjukrum, tuberkulosavdelning, isoleringsavdelning m.m.

Sabbatsbergs sjukhus arkiv, omfattande totalt 430 meter, är indelat i tre delarkiv:

Uppdaterad