Sällskapet Pro Patria

SE/SSA/6041

Sällskapet har sitt ursprung i en på 1700-talet verksam hemlig orden, från 1766 kallad Svenska lantorden Pro Patria. Namnet Sällskapet Pro Patria kom till 1798.

År 1774 startades ett barnbördshus vid Wallingatan (då Rörstrandsgatan) som Sällskapet 1776 åtog sig att utvidga och underhålla. Två år senare flyttade barnbördshuset till en fastighet som sällskapet hade inköpt i kvarteret Träsket. Barnbördshuset blev kvar på adressen Sveavägen 40 (f.d. Stora Badstugatan 22) till 1930 då man flyttade till en nybyggnad vid Thorildsplan. Där upphörde förlossningsverksamheten 1951.

Sällskapet Pro Patria existerar dock fortfarande och delar ut belöningsmedaljer för ”trohet och flit” och ”medborgerliga förtjänster”. Pro Patria disponerar även ett antal fonder för utdelning av penningunderstöd till föreningar och privatpersoner.

I arkivet förekommer bl.a. patientjournaler (förlossningsjournaler) 1774-1951 (serie D 3A), protokoll 1789-1994 (A 1), belöningsliggare 1903-1938 (D 9) och matriklar över ledamöter (1743-) 1798-2005 (D 8). För närvarande omfattar arkivet handlingar 1700-tal-2005.

Uppdaterad