Sällskapet till dygdigt och troget tjänstefolks belönande

Sällskapet till dygdigt och troget tjänstefolks belönande

1828-1940

SE/SSA/0953

Sällskapet tillkomst hade sitt ursprung i de många gåvor och penninginsamlingar som blev resultatet av den nationella entusiasmen över den förste svenskfödde Bernadotteprinsen Karls (senare Karl XV) födelse den 3 maj 1826.

För att söka kanalisera den givmildhet som händelsen hade gett upphov till bildade greve Carl Axel Löwenhielm Sällskapet till dygdigt och troget tjänstefolks belönande den 3 november1828. Syftet var att ge belöningar till tjänstefolk i huvudstaden. Arkivet består bl.a. av ansökningar om belöningar från tjänstefolks arbetsgivare.

Uppdaterad