Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård

1827-1999

SE/SSA/0935

Sällskapet stiftades den 3 maj 1827 av dåvarande kronprinsessan Josephine, som blev Sällskapets första beskyddarinna och även ordförande, samt ett antal i huvudstaden bosatta damer.

Sällskapets ändamål var från början att lämna understöd till fattiga mödrar, gifta eller änkor, som hade tre barn eller fler. Villkor för erhållande av understöd var uppvisande av "öm och sedlig modersvård, bevisat i snygghet, ordentlighet samt en i dygd och gudsfruktan efterdömelig uppfostran". Styrelsen utgjordes av 40-50 damer från Stockholms åtta territoriella församlingar.

Arkivet innehåller t.ex. årsberättelser från verksamheten i de olika församlingarna i vilka även ingår medlemsmatriklar åren 1904-1944.

Uppdaterad