Särskoleseminariet

Särskoleseminariet:

1953-1959

SE/SSA/0311

Särskoleseminariet inrättades hössterminen 1953 i nära anslutning till Småskoleseminariet i Stockholm (se/ssa/0302). Särskoleseminariet övertog de uppgifter som tidigare hade tillhört Slagsta seminarium. Slagsta skolhem fortsatte att fungera som seminariets övningsskola.

Särskoleseminariet upphörde efter läsåret 1958/59 i samband med omorganisation av utbildning av lärare för sinnesslöa barn. Se även arkiven Styrelsen för Slagsta skol- och småbarnshem (se/ssa/0238) och Föreningen Sävstaholmsskolorna (se/ssa/0665).

Särskoleseminariets arkiv består bl.a. av årsredogörelser, betygskataloger, klassböcker och undervisningsplaner.

Uppdaterad