Siden och klädkramhandlarsocieteten

1723-1869

SE/SSA/0663

Ursprungligen utgjorde sidenkrämarna och klädeskrämarna var sin societet som enligt 1635 års partering skulle handla med olika slags tyger, sidenkrämarna med t.ex sammet, siden, atlas och kaff, klädeskrämarna med t.ex. boj, kersej och diverse fodertyger.

Bland arkivet mest intressanta handlingar hör de som rör den Kemnerska konkursen, däribland akter med tomtritningar över vissa fastigheter i kvarteret Mercurius 1723-1841 (volym B:4).

Uppdaterad