Sim och idrottsklubben (SOIK) Hellas

1903-1970

SE/SSA/0913

Klubben har sina rötter i 1800-talets sista år då Ernst A. Klefbeck, sedermera Sofia församlings första kyrkoherde, samlade sina konfirmander omkring sig. De kom att kallas "Pastorns gossar". 1912 bytte Pastorns gossars sim- och idrottsklubb namn till SOIK Hellas.

Arkivet innehåller bl.a. protokoll med verksamhetsberättelser 1912-1957 (serie A I), resultatböcker 1910-1925 (F II:2) och program 1912-1968 (F II:3).

En del arkivets fotografier har digitaliserats.

Sök fler fotografier på sidan Fotografier i arkiven

Fotografi ur Hellas' arkiv

 

 

Uppdaterad