Sjöfolkskontrollen (Handelskollegium)

SE/SSA/0102

1691-1841

Historik över Handelskollegiets sjöfolkskontroll se uppsats av Olof Jägerskiöld i Stockholms stadsarkivs årsberättelse 1935.

Arkivet består av protokoll, benämnda: skeppsprotokoll 1691-1741, skeppsinlagor 1742-1808, och manlistor 1809-1841, koncept bestående av förteckningar över skepp och skeppsfolk 1689-1710 samt skeppsredare 1692-1695, och inkomna sjöpass 1706-1841.

Uppdaterad