Skolkarehemmet

1897-1906

SE/SSA/0323

År 1897 inrättade Stockholms folkskoledirektion ett internat för skolkande pojkar i 7-15-årsåldern vid Stora Blecktornet på Södermannagatan 55.

Pojkarnas folkskolor hade anmält dem för skolk eller "vanartighet" till församlingarnas skolråd som fattade beslut om intagning. I Skolkarehemmet gavs undervisning i folkskolans olika ämnen och även trädgårdsarbete fanns på schemat. De alltför vanartiga barnen förpassades till uppfostringsanstalten i Skrubba (se Skrubba skyddshem se/ssa/1289:41). Skolkarehemmet lades ned 1906.

Arkivet består av styrelsens protokoll 1897-1905, handlingar till protokollet 1897-1906 och räkenskaper 1897-1906. Matrikel över barnen saknas, se istället förteckning över intagna 1897-1903 (E IId) i Fattigvårdsnämndens understödsdelegerades arkiv (se/ssa/0052B). Inventarieförteckningar 1903-1905 (D IVg) se Stockholms folkskoledirektion (se/ssa/0569).

Uppdaterad