Skolstyrelsen

(1862-) 1982-1994

SE/SSA/2055

Stockholms skoldirektion (se/ssa/02054) bytte namn till Stockholms skolstyrelse 1982. Under skolstyrelsen lydde skolförvaltningen, grundskolor, gymnasieskolor, vuxengymnasier och fr.o.m. åren 1991-1994 skolbarnomsorg, sexårsverksamhet, särskola, svenskundervisning för invandrare (SFI-skolan) m.m.

Skolstyrelsen upphörde 1 januari 1995 och dess uppgifter övertogs av två nybildade myndigheter, Grundskolestyrelsen (se/ssa/2056) och Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden (se/ssa/). Skolförvaltningen hade lokaler i huset Hantverkargatan 15.

Skolstyrelsens arkiv innehåller även en del handlingar tillkomna före 1982 som är användbara för forskning, till exempel:

  • Verksamhetsberättelser och årsberättelser1862-1994 (serie B 1)
  • Stockholms gymnasieskolors kataloger 1877-1995 (serie Ö 2B)
  • Stockholms enskilda och övriga skolors kataloger 1925-1986 (serie Ö 2C)
  • Handlingar rörande Stockholms skolhistoria, allmänt 1861-1995 (serie Ö 3A) och
  • Handlingar rörande skolors i Stockholm historia 1871-19

Uppdaterad