Slussarkiven (Stockholms slussarkiv)

1650-1860

SE/SSA/0325

Slussarkiven omfattar handlingar rörande slussarna mellan Södermalm och Gamla stan ("Slussen") och består av följande delarkiv:

  1. Handlingar angående Slussbyggnaden 1650-1755
  2. Handlingar angående Slussen 1724-1751
  3. Reparationen av Slussen 1836
  4. Stockholms tredje slussbygge 1846-1851
  5. Stockholms stads Slussplansstyrelses och Quaibyggnads directions arkiv 1851-1860

Uppdaterad