Södermalms högre läroanstalt för flickor

Södermalms högre läroanstalt för flickor

1871-1942

SE/SSA/0313

Skolan kom till på initiativ av Folkskoleseminariets rektor Fredrik Sandberg som startade en insamling för bildande av ett nytt läroverk för flickor på Södermalm. Södermalms högre läroanstalt för flickor invigdes den 6 september1881.

Första läsåret hyrdes våningar i huset Södermalmstorg 6 som hade tillhört Högre elementarläroverket för flickor på Södermalm (Pauliska flickskolan), verksam 1870-vt 1881. Läsåret därpå flyttade läroanstalten till ett nybyggt skolhus vid Adolf Fredriks torg 5 (nuvarande Mariatorget) ritat av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Skolan hade under många år problem med för trånga lokaler då elevantalet ständigt ökade. Först 1936 kunde skolan flytta till en ny, större byggnad, ritad av arkitekt Dahl, belägen vid Timmermansgatan 21 (idag Södermalmsskolan).

1906 erhöll skolan dimissionsrätt, dvs. rätt att vid skolan avlägga studentexamen. Avgifterna var under hela skolans verksamhetsperiod lägre än i andra privata skolor i Stockholm och många elever var helt befriade från avgifter.

När de privata flickskolorna kommunaliserades den 1 juli1939 sammanslogs läroanstaltens sjuklassiga elementarskola med Lychouska skolan och Anna Schuldheis´ skola till Södermalms kommunala flickskola. Gymnasieavdelningen avvecklades successivt och de sista studenterna avlade examen vårterminen 1942.

Arkivet är relativt välbevarat men luckor förekommer, t ex saknas elevkort (serie D 2) helt med undantag för några år i mitten av 1930-talet. Fotografisamlingen (serie F 5) är ganska omfattande och innehåller bl.a. många porträtt av lärarpersonalen c:a 1890-1940. I arkivet ingår även betygskataloger tillhörande Pauliska skolan 1871-1881 (D 3A:1). Skolans årsredogörelser (B 2), 1882-1942, är fullständigt bevarade.

Uppdaterad