Södra köttbesiktningsbyrån

Södra köttbesiktningsbyrån

1884-1912

SE/SSA/0561F

Innan Slakthuset i Enskede öppnades i februari 1912, fanns det många provisoriska slakthus i Stockholm. För att få kontroll över allt kött som salufördes inrättade Hälsovårdsnämnden år 1880 två Köttbesiktningsbyråer, från början kallade Trikinbyråer.

Byråernas uppgift var dels att i sanitärt syfte besiktiga inlämnade köttvaror från allmänheten, dels undersöka matvaror som stadens Hälsopolis anhållit besiktning av och förstöra dessa om de var otjänliga som föda. Undersökningarna utfördes av veterinärer.

Södra köttbesiktningsbyrånvar belägen nära den tidens betydande salutorg, Kornhamnstorg, adress Söder Mälarstrand 4. När slakttvång infördes 1912, vilket innebar att all slakt i staden skulle ske i det nya Slakthuset, överfördes ansvaret för köttbesiktningen till Slakthus- och saluhallsstyrelsen.

Södra Köttbesiktningsbyråns handlingar ingår i Andre stadsveterinärens arkiv och består av besiktningsjournaler (D I b) och räkenskaper (G 1-G 3 b).

Uppdaterad