Sofi Almquist samskola

1887-1936

SE/SSA/0262A

Redan 1886 började fru Sofi Almquist undervisa några barn i sitt hem på Artillerigatan 8, men först h.t. 1892 grundades hennes skola officiellt och hyrde lokaler i Brummerska skolan vid Johannesgatan 18. År 1904 till nedläggningen 1936 var skolan inrymd i fastigheten Nybrogatan 19. Sofi Almquist (f. Hultén), som tiden före grundandet varit lärarinna vid Beskowska skolan, utformade ett särskilt skolprogram (se serie Ö 2). Den viktigaste punkten var att pojkar och flickor skulle undervisas tillsammans, ”samskoleidén”. Andra punkter var korta skoldagar, att klasserna högst skulle omfatta 20 elever och att engelska skulle vara grundläggande, främmande språk. Den privata flickskolan omfattade även kindergarten för barn av båda könen i förskoleåldern och en gymnasieavdelning fr.o.m. 1901.

Arkivet innehåller bl.a. klassböcker 1895-1936, skolkataloger 1903-1935, betygshandlingar 1893-1936 och studentexamensskrivningar i svenska 1906-1936. Se även arkivet Sofi Almquists enskilda papper 1863-1936 (se/ssa/0262B).

Uppdaterad