Sofia folkskola

SE/SSA/0303A:

1910-1960

Sofia folkskola vid Skånegatan 117, ritad av arkitekt Konrad Elméus, togs i bruk höstterminen 1910. Skolan dimensionerades för inte mindre än 2450 elever. Sofia skola är fortfarande verksam.

Folkskolans arkiv består till större delen av olika slags elevregister. En stor mängd klassfotografier (serie F 5), där flertalet är försedda med elevers namn och årtal, har bevarats. I serien Elevarbeten (F 2) förekommer även fotografier och elevteckningar som illustrationer i en för folkskolearkiv närmast unik samling av skolreseberättelser. Arkivet innehåller även handlingar rörande Sofiaflickorna (F 3), den världsberömda gymnastiktruppen som startades 1936 av folkskolans gymnastiklärarinna Maja Carlquist, se även hennes personarkiv se/ssa/2238.

Uppdaterad