Sofia församlings fattigvårdsstyrelse

1917-1932

SE/SSA/0200

År 1917 bildades Sofia församling genom delning av Katarina församling. Den nya församlingen fick 1918 en egen fattigvårdsstyrelse som verkade i det område som före delningen utgjort den östra delen av Katarina. Vid den här tiden hade församlingarnas fattigvårdsstyrelser enbart ansvar för beviljande av naturaunderstöd, extra (akut) understöd samt barnhjälp. Övriga fattigvårdsfrågor hade centraliserats till Fattigvårdsnämnden redan 1899.

1932-1933 omorganiserades fattigvårdsstyrelserna till fattigdistrikt och Sofia omvandlades till Fattigdistrikt IV. I arkivet förekommer bl.a. barnhjälpsrullor 1919-1932 (D 1) och liggare över remitterade till ålderdomshemmet 1918-1928 (D 5).

Uppdaterad