Sofia kommunala flickskola

SE/SSA/0797d: 1953-1968

Södermalms kommunala flickskola (se/ssa/0797e) delades 1 juli 1953 till två när Sofia kommunala flickskola bildades p.g.a. ett kraftigt ökande elevantal på Södermalm. Sofia fick aldrig något eget skolhus utan lokaler disponerades i Sofia folkskola och Katarina norra folkskola. Skolköksundervisningen var förlagd till Katarina södra folkskola.

Flera försöksverksamheter grundades h.t. 1958 i Sofia kommunala flickskola, t.ex. dramatikundervisning, talundervisning samt estetiska linjer för de högsta klasserna. Sista läsåret, 1967/68, överflyttades skolan till Södra Latin. I arkivet saknas ett antal handlingar som borde ha funnits, t.ex. betygskataloger från sista läsåret.

Arkivet omfattar 2,3 hyllmeter och innehåller bl.a. en relativt välbevarad serie med klassfotografier och fotografier från soaréer och teaterföreställningar m.m. 1954-1968 (F 2).

Uppdaterad