S:t Görans församlings fattigvårdsstyrelse

 

SE/SSA/0199:

1924-1932

Sankt Görans församling bildades genom delning av Kungsholms församling 1925. Den västra delen av Kungsholmen, som tidigare hade omfattats av Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse, fick nu en egen fattigvårdsstyrelse. För tiden före 1925 se Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse se/ssa/0195). Till denna förteckning hör en omfattande inledning som beskriver fattigvården på Kungsholmen. S:t Görans församlings fattigvårdsstyrelses arkiv innehåller protokoll och räkenskaper.

Uppdaterad