Stadsarkitekternas arkiv/Gamla ritningssamlingen

1600-t-1800-t

SE/SSA/0085

Ritningsamlingen omfattar delarna: Handritade kartor (HK) 1600-tal-1800-tal, Gamla ritningssamlingen (GS) 1600-tal-1900-talets början samt kartor och ritningar upprättade av följande stadsarkitekter: Johan Eberhard Carlberg 1729-1773, Karl Henrik Köning 1755-1791, Erik Palmstedt 1760-1790, Carl Christoffer Gjörwell 1793-1852, Axel Nyström 1828-1854, Carl Gustaf Blom Carlsson 1842 och odat., Ludvig Hedin 1855-1873.

Stadsarkitekternas arkiv innehåller även en del handlingar hörande till ritningarna.

En del av gamla ritningssamlingen hittar du på Stadsarkivets sida på flickr:

https://www.flickr.com/photos/125612851@N04/albums

 

 

 

Uppdaterad