Stadshusnämnden

[Vy över Stadshuset med omgivningar.] Trakten kring Clara Bro, NS 195:3470

SE/SSA/0343
1907-1924

Beslutet att låta uppföra Stockholms stadshus i kvarteret Eldkvarnen togs mars 1911. Stadshusnämnden tillsattes att leda uppförandet av Stadshuset.

I Stadshusnämndens arkiv förvaras handlingar rörande stadshusbygget på Kungsholmen åren 1907–1924.  I arkivet finns bland annat serier av protokoll, brevserier, korrespondens, insamlingslistor till kopparplåt till stadshustaket, register över konstnärer och hantverkare och inte minst ritningarna från bygget av Stockholms stadshus.

Ritningsarkivet innehåller både översikter, skisser och förslag liksom detaljer upp till skala 1:1. Ritningarna behandlar allt från byggnadens exteriörer och trädgård till interiörer med exempelvis inredning, möbler, armatur och konstnärlig utsmyckning. Stadshusbygget återges i stor detaljrikedom i arkivet och genom ritningarna kan vi följa projektet från idé till genomförande.

Länk till NAD

Läs fullständig arkivförteckningen i Nationell Arkivdatabas

Gyllene salen

Se film om Einar Forseths skisser till Gyllene salen 

Fasader

Stadshusfasaden åt öster, Stora tornet saknar tornhuv. Ritning från Stadshusnämndensarkiv
NS195-5564. Skiss fasad mot öster. Stora tornet saknar tornhuv.

NS 195:3258, Ritning / skiss till Stadshusets fasad. Södra längan, mot Borgargården

NS 195:3258. Södra längan, skiss fasad mot Borgargården

 

NS 195:3127, Fasad mot öster. Takkuporna på skissen beskrivs md århundade och yrkestitlar

 NS 195:3127. Fasad mot öster. Kicka och se större bild.

Torn

Skiss till tornkrön, tornhuv och tornavslutning.

NS 195:4045

Skiss till tornkrön, tornhuv och tornavslutning. Blyerts med detaljer i guldfärg. Transparent papper med tejpad kant.

Öppna hela ritningen i detta fönster

VI Tornet. Sektioner.

NS 195:3177
Skiss till tonet i sektioner, blyertsteckning på transparent papper, limmat på kartong/papper.

Öpmna hela ritningen i detta fönster

Ritning nr 1627. Tornkrönet, mot tornets hörn.

NS 195:1930

Tuschteckning på transparent väv med detaljer i blyerts.

Öppna hela ritningen i detta fönster

Skiss till tornkrön, tornhuv och tornavslutning.

NS 195:4012

Blyertsteckning på transparent papper.
Blyerts, krita och guldfärg. Transparent papper limmat på kartong.

Öppna hela ritningen i detta fönster

Skiss till stora tornets krön, tornhuv och tornavslutning.

NS 195:4020

Blyerts med detaljer i guldfärg. Transparent papper limmat på papper.

Öppna hela ritningen i detta fönster

Skiss till stora tornet.

NS 195:4011

Blyertsteckning på transparent papper. 

Blyerts, tusch, krita och guldfärg. Transparent papper limmat på kartong.

Öpnna hela ritningen i detta fönster

Norra trapphusets tornhuv och trappgavel med voluter.

NS 195:4800

Ritningen förvarades i mapp märkt "Skisser Norra trapphuset" samt med äldre förteckningsnummer "O1225". Blyerts och krita.

Öppna hela ritningen i detta fönster

Ritning No 281. Södra Koppartornet, koppararbeten.

NS 195:754

Tuschteckning på transparent papper. Tusch och blyerts, detaljer i krita. Påskrift blyerts: "I Norra & Södra koppartornen".

Öpnna hela ritningen i nytt fönster

Skisser till tornkrön, tornhuv och tornavslutning.

NS 195:4010

Blyertstecknig på transparent papper. Transparent papper limmat på kartong.

Öppna hela ritningen i detta fönster

Stadshustornets krön. Plan och sektionsritning. Klocktorn med vindflöjel i form av ängel.

NS 195:5569

Tuschteckninng på papper. Tusch, blyerts och krita. Smutsig. Stort format.

Öppna hela ritningen i detta fönster

Inredning och utsmyckning

Skiss till intarsia, dekoration Bellmanskällaren, Stadshuskällaren.

NS 195:5552

Skiss till intarsia, dekoration Bellmanskällaren, Stadshuskällaren. Motiv: Riddare med drake och stadshustornet i bakgrunden.

Påskrift baksidan: "Wernstedt". Akvarell och blyerts. Tejpad kant baksida.
 

Öppna ritningen i detta fönster

Alt. Gyllene Salen. Skåp.

NS 195:6834

Akvarellmålning på papper. Akvarell, tusch, guldfärg, täckvitt och blyerts.

Gyllene Salen. Skåp.
Spolén, Ernst (Arkitekt, möbelformgivare)

 

Öppna ritningen i detta fönster

Takkrona och taburetter. Blå rummet.

NS 195:6977

Tuschteckning på papper.
Tusch, blyerts och krita.

Spolén, Ernst  Arkitekt, möbelformgivare 

Öppna ritningen i detta fönster

Ritning nr 1306. Kolonner av slipad granit till Blå Hallen.

NS 195:1617

Tusch med detaljer i blyerts. Transparent papper limmat på kartong.
Med anteckningar om modell för huggning. Påskrift: "V V. Partiet sektion g. takstolarna" i övre vänster hörn. 

Öppna ritningen i detta fönster

Gyllene Salen. Möbleringsförslag.

NS 195:6864
Akvarellmålnng med blyerts och täckvitt på papper.
Upphov: Ernst Spolén

Öppna ritningen i detta fönster

Skisser till de hundrades valv.

NS 195:5037

Plan valvsystem, sektioner med ett stort fönster.

NS 195:5000-5106 förvarades i mapp märkt "Skisser Tornet" (Stora tornet) samt med äldre förteckningsnummer "O1231, 106 st". Tusch och blyerts. Fläckar.

Tuschteckning på transparent papper.

Öppna ritningen i detta fönster

Stadshusets Trädgård. Brunnen. Tengdahls brunn.

NS195:3383

Blyertsteckning på transparent papper och limmat på kartong.  "Ragnar Östbergs Arkitekt-Byrå nr. 3. d 11/8 -26. 

Öppna ritningen i detta fönster

Blå Hallens krona, armatur.

NS 195:4092
Tusch, krita och blyerts på transparent papper med tejpad kant.

Wernstedt, Carl Melchior

 

Öppna ritningen i detta fönster

Urtavla i samband med S:t Göransleken.

NS195:1878 

Blyerts, krita och guldfärg på transaarent papper.
Ritningens hörn har beskurits då de var mycket trasiga och skadats eller rivits upp mer i samband med leveransen. 

Öppna ritningen i detta fönster

Fåtölj, mönster för textil, motiv med blommor.

NS 195:5555 Poltrona B. Il fondo.
Fåtölj B. Sitsen (bakgrund). Mönster för textil, motiv med blommor.
Textilkonstnär Maja Sjöström. Akvarell, guldfärg och krita. Transparent papper monterat (tejpat) på papper.

Öppna ritningen i detta fönster

Uppdaterad