Stadsplanenämnden

SE/SSA/1276 (0087)

(1669-) 1909-1954

Stadsplanenämnden hade i uppgift att uppgöra förslag till nya eller ändrade stadsplaner och planer för andra trafikleder än gator. Stadsplanenämnden inrättades 1920, föregångaren Stadsplanekommissionen var verksam 1909-1920 och ingår i arkivet.

Stadsplanenämndens korrespondensserie (E Ia-f) är den mest omfattande delen av arkivet och rör stadsplaneärenden för Stockholms stadsdelar. Se även Nya ritningssamlingen (NS 34) som förvaras hos Stadsarkivets kart- och ritningssektion.

Uppdaterad