Statens vårdanstalt på Svartsjö med föregångare

Statens vårdanstalt på Svartsjö med föregångare:

1891-1973

SE/SSA/1696

Svartsjö uppfördes som ett jaktslott på Färingsö vid Mälaren. Tvångsarbetsanstalten för män som var dömda för lösdriveri öppnades i maj 1891. De intagna var sysselsatta med stenhuggeri-, jordbruks- och verkstadsarbete. Anstalten omvandlades 1920 till en alkoholistanstalt när färre män dömdes till tvångsarbete och istället antalet alkoholister, ofta med psykiska problem, ökade och var i behov av vård. Alkoholistanstalten upphörde 1973.

I arkivet finns exempelvis fångrullor (stamrullor) 1892-1920 (D III AA) och akter rörande fångar/patienter (”verkställda utslag”) 1892-1973 (F II A). Till Svartsjö hör även ett stort antal ritningar som förvaras i Stockholms stadsarkivs kart- och ritningsarkiv, NS 86.

Uppdaterad