Stiftelsen Finsenhemmet

Stiftelsen Finsenhemmet

1907-1967

SE/SSA/1167

1907 öppnades ett inackorderingshem för patienter som behandlades med finsenljus, dvs. ultraviolett ljus, vilket användet mot hudtuberkulos. Hemmet för lupussjuka, som det hette, var inrymt i Mariedal 1907-1932.1932 togs en ny byggnad i bruk vid Stadshagsvägen 5 i kvarteret Glaven. Samtidigt ändrade verksamheten namn till Stiftelsen Finsenhemmet. Finsenhemmet lades ned 1966.

I arkivet finns inga patientjournaler men patientförteckningar 1907-1963. Annat exempel på arkivmaterial är handlingar rörande fastigheten Glaven 2 år 1908-1965.

Uppdaterad