Stiftelsen Krukmakaren

Stiftelsen Krukmakaren

1882-1982

SE/SSA/1147

Stiftelsen Krukmakaren växte fram ur 1800-talets kristna folkväckelserörelse. Jon Petter Johansson, verksam i Motala missionsförening, inköpte 1870 fastigheten Malmskillnadsgatan 41, där han upprättade "Hemmet för de eländigaste bland de elända" - ett härbärge för hemlösa.

1878 förvärvade han fastigheten Hornsgatan 72 där ett andra hem öppnades. 1881 bildades en stiftelse, "Stiftelsen hem för de elända" (även kallad "S:t Lucasstiftelsen"), för verksamheten. Ändamålet var "att taga kristlig vård om och söka bereda arbetstjänst åt från fängelse frigivna och eljest avsigkomna nödställda manspersoner".

I arkivet förvaras t.ex. årsberättelser 1883-1979 (B:1), rullor och matriklar över skyddslingar 1884-1967 (D:1-4) och odaterade fotografier (serie H).

Uppdaterad