Stockholm 2000

Stockholm 2000

1998-2000

SE/SSA/2214

Stockholm Information Service (SIS) fick i uppdrag av kommunstyrelsen att arrangera stadens firande av tusenårsskiftet år 2000. En projektgrupp, kallad Stockholm 2000, tillsattes 1998 och tillhörde organisatoriskt SIS´ evenemangsavdelning.

Medarrangör var tidningen Metro som ingår i Kinnevikskoncernen. Millenniefirandet invigdes den 27 december1999 och pågick i 11 dagar.

Arkivet innehåller projektgruppens handlingar, en del fotografier och även föremål.

Uppdaterad