Stockholm Water Festival AB

Stockholm Water Festival AB

1990-1999

SE/SSA/2285

Stockholm Water Festival AB bildades 1990 och hade dels i uppgift att marknadsföra, samordna och arrangera den årligen återkommande Vattenfestivalen (1991-1999), dels att stimulera och främja intresset för forskning och utveckling kring vatten.

De publika arrangemangen var bl.a. förlagda till Kungsträdgården, Norrbro, Riddarholmen och Skeppsbron framför Slottet. Arkivet innehåller t.ex. bolagets programavdelnings handlingar, ritningar och ett stort antal fotografier.

Uppdaterad