Stockholms domkapitel (konsistorium)

Stockholms domkapitel (konsistorium)

1595-2003

SE/SSA/0148

Stockholm domkapitel, tidigare benämnt Stockholms konsistorium, är Stockholms stifts styrelse med biskopen som ordförande och församlingsprästerna som ledamöter.

Vid konsistoriets sammanträden avhandlades t.ex. kyrkliga angelägenheter, frågor rörande fattighus, djävulsutdrivningar vid dop, sedlighetsbrott och förhållandena vid kyrkskolorna.

Man avhandlade även frågor om husförhör, likkistor, gravar och hädare samt granskade tryckta skrifter ur renlärighetssynpunkt, både teologiska skrifter och skönlitteratur. De äldsta handlingarna i arkivet, protokollen, börjar 1595.

Uppdaterad