Stockholms feriebarnsförening

Stockholms feriebarnsförening

1904-1963

SE/SSA/0441

Verksamheten startade år 1900 då några lärarinnor vid Stockholms folkskolor genom ideellt arbete kunde sända ett antal fattiga skolbarn till bondgårdar runt om i landet för några veckors sommarvistelse. För att ge verksamheten en fastare form bildades "Centralkommittén för feriebarns utsändande" 1903. Kommittén bestod bl.a. av företrädare för skolan och kyrkan i Stockholm.

1946 genomfördes en omorganisation och namnet ändrades till "Stockholms feriebarnsförening". Redogörelser för inspektioner av feriehem samt övriga ämnesordnade handlingar (serie F 1), 1917-1956, ger god information om feriebarnsföreningens verksamhet. Arkivet är ganska fragmentariskt bevarat och flera arkivserier har större eller mindre luckor.

Uppdaterad