Stockholms nya spårvägsaktiebolag (SNS)

1876-1920

SE/SSA/2001

Stockholms nya spårvägsaktiebolag (SNS) bildades den 8 maj 1876 på privat initiativ. Den 10 juli samma år gav stadsfullmäktige tillstånd till bolaget att anlägga och trafikera spårvägar i stadens norra delar samt Gamla stan. Spårvagnarna drevs av hästar till 1903-1905 då en elektrifiering av driften genomfördes. Nu inrättades också särskilda hållplatser och linjerna numrerades. Under tiden 1907-1914 byggdes linjenätet ut till att även omfatta områden utanför innerstan. Nya spårvägsaktiebolaget upphörde när koncessionstiden gick ut den 31 december 1916. Verksamheten övertogs därefter av det nybildade Aktiebolaget Stockholms spårvägar (se/ssa/0878) .

Arkivet innehåller t.ex. personalmatriklar 1877-1909 (serie D 2A), hästrullor 1877-1900 (D 3A), tidtabeller 1890-1896 (D 6) och trafikrapporter 1898-1916 (E 2). Tidsmässigt omfattar arkivet åren1875-1920. Se även kartor och ritningar i NS 88.

Uppdaterad