Stockholms prästsällskap

Stockholms prästsällskap

1820-1975

SE/SSA/0636

Stockholms prästsällskap bildades 1817. Bakgrunden till sällskapets tillkomst var bland annat behovet av en gemenskap mellan prästerna i Stockholm. 1833-1834 var ärkebiskop Johan Olof Wallin sällskapets ordförande. Arkivet består av protokoll, medlemsmatriklar, stadgar, trycksaker m.m.

Uppdaterad