Stockholms stads barnhem nr 2 för pojkar

Stockholms stads barnhem nr 2 för pojkar

1885-1901

SE/SSA/1289:47

Stockholms stads barnhem nr 2 öppnades den 1 oktober 1885 i Stora Blecktornet på Södermalm. Till nedläggningen 1897 tog barnhemmet in fattiga och föräldralösa pojkar på remiss från Fattigvårdsnämndens delegerade för barnavård. Pojkarna, som var 6-15 år gamla, gick i Katarina södra folkskola.

I barnhemmet fick de inte bara syssla med slöjd och trädgårdsskötsel utan också hjälpa till med diskning, bäddning, städning och strumpstickning. Pojkarna vistades ett par år i Stora Blecktornet innan de utackorderades till fosterhem på landet.

Endast protokoll och räkenskaper finns bevarade i pojkbarnhemmets arkiv. i arkivet ingår även Stockholms stads barnhem nr 1 för flickor.

Uppdaterad