Stockholms stads trivialskola

Stockholms stads trivialskola

1630-1821

SE/SSA/0310

Skolan, även kallad Stadsskolan, Storskolan, Katedralskolan och S:t Nikolai skola var under mycket lång tid huvudstadens enda offentliga skolinrättning. Den grundades troligen i slutet av 1200-talet och låg då nära Storkyrkan.

Skolan flyttade 1551 till de gamla klosterbyggnaderna på Riddarholmen och drygt 100 år senare, 1666, till Själagårdsgatan. 1814 flyttade skolan åter till Riddarholmen. Trivialskolan var länge nära knuten till kyrkan och främst avsedd att ge blivande präster kunskaper i latin och läsning.

Under 1600- och 1700-talen ökade konkurrensen från andra skolinrättningar och eleverna (endast manliga) kom i allt högre grad från samhällets lägre klasser. I den högsta skolklassen, "rektorsklassen", läste man bl.a. teologi, logik och moral, hebreiska, grekiska och latin, och eleverna (scholares) kunde beviljas fortsatta studier vid en akademi, i regel Uppsala universitet som låg närmast.

I den lägsta skolklassen, "skrivarklassen", gick elever som skulle arbeta med handel, hantverk och andra praktiska yrken. Undervisning i sång och musik förekom dagligen och pojkarna sjöng varje söndag vid gudstjänster och begravningar vilket bidrog till deras försörjning.

Man kan läsa mer om skolans verksamhet i bevarade arkivhandlingar: Annales scholae 1630-1731 och Storskolans journal 1731-1821 (serie F 1). En ny läroverksorganisation i Stockholm ledde till att Trivialskolan lades ned 1821 och ersattes av Stockholms gymnasium (se/ssa/0307).

Uppdaterad