Stockholms tullpolisavdelning

Stockholms tullpolisavdelning

1923-1938

SE/SSA/1428

Tullpolisavdelningenbildades 1923 med anledning av den tilltagande spritsmugglingen som uppstått efter första världskrigets slut. Tullpolisen, även kallad spritpolisen, skulle i samarbete med tullpersonalen hjälpa Tullverket att bekämpa smugglingen och den olovliga försäljningen av spritdrycker i Stockholm. Den 1 juli1938 överfördes den kommunala tullpolisen till statspolisen.

Arkivet innehåller brottmålsdiarier 1923-1938 (C 1A), register till brottmålsdiarier 1923-1938 (C 1B), dagböcker 1924-1938 (D 1) och förhörsakter 1923-1938 (F 1).

Uppdaterad