Storkyrkans folkskola

Storkyrkans folkskola

1847-1944

SE/SSA/0783A

Storkyrkoförsamlingens första folkskola startade 1847 och var belägen i en 1700-talsfastighet vid Själagårdsgatan 6. 1874 inköpte församlingen ett hus vid Svartmangatan 22, byggt c:a 1610, som byggdes om till skola.

I anslutning till f.d. Ehrenstrahlska huset vid Svartmangatan 20, byggt ca 1670, uppfördes ett nytt skolhus 1930, ritat av arkitekt Ärland Noreen.Storkyrkans folkskola införde, som första folkskola i Stockholm, skolköksundervisning för flickor 1889. Skolan var också först med att ordna ett skolbad 1891.

I Stockholms stadsarkiv förvaras skolans handlingar 1847-1944 i Storkyrkans folkskolas arkiv och 1945- ca 1960 i Jakob och Johannes överlärardistrikts arkiv.Ca 1960-1990/91 förvaras handlingarna hos Mariaskolan, 1991/92-1998/99 i Björngårdskolan och fr.o.m. hösten 1999 åter hos Storkyrkoskolan.

Folkskolans arkiv är ojämnt bevarat och består nästan uteslutande av elevregister, elevkort och betygskataloger tiden 1847-1944.

Uppdaterad