Swensson, Anders Magnus

Anders Magnus Swensson

1860-tal-1890-tal

SE/SSA/4096

Byggmästaren Anders Magnus Swensson föddes 1813 i Östergötland och avled 23 juli 1896 i Kungsholmens församling. Han var länge bosatt på Bergsgatan 4 och aktiv i Kungsholms församlings fattigvårdsstyrelse till 1895. Bland hans yrkesinsatser som byggmästare märks ledningen av uppförandet av Kungsholmens folkskola vid Fleminggatan i slutet av 1880-talet och renoveringen av Kungsholms kyrka 1892.

Swenssons personarkiv omfattar 1 volym bestående av dels privata handlingar, dels handlingar rörande olika byggnadsarbeten.

Uppdaterad