Ämbets- och byggningskollegium

Ämbets- och byggningskollegium

1636-1821

SE/SSA/0134

Genom 1636 års stadga angående "ämbetsdelningen emellan borgmästarne i Stockholm" bildades fyra s.k. kollegier för att fördela Stockholms magistrats ämbetssysslor (se/ssa/0318)och leddes av lika många borgmästare. Kollegiernabestod ursprungligen avJustitiekollegiet, Handelskollegiet, Byggningskollegiet och Ämbetskollegiet. I och med den stora förvaltningsreformen 1672 sammanslogs de sistnämnda tillÄmbets- och byggningskollegiet. Samtidigt inrättades ett nytt kollegium, Politikollegiet. Kollegieorganisationenavvecklades under 1800-talet och upphörde helt 1880.

Ämbets- och byggningskollegiet hade hand ombyggnadsärenden, stadens fastighetsbestånd och hade också tillsyn äver skråväsendet och manufakturerna. Till ämbetets borgmästares uppgifter hörde även att vara styresman för Allmänna barnhuset och Tukthuset.

Arkivet består av tre arkivbildare:Byggningskollegium 1636-1672 (se/ssa/0134A), Ämbetskollegium 1636-1672 (se/ssa/0134B) och Ämbets- och byggningskollegium 1673-1821 (se/ssa/0134C). I arkiven ingår bl.a.förteckningar över ämbeten och hantverkare 1636-1821.

Läs mer

Länk till Nad

Länk till kortregister över Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter 1741-1821

Uppdaterad